Yayın tarihi: 07.05.2019

Madde 1 - Giriş
İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.webticari.com.tr sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, WEBTİCARİ YAZILIM TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, sizinle, WEBTİCARİ YAZILIM TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Süre
Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 3 - Kapsam
Webticari Yazılım, sizlere internet üzerinden kullanabileceğiniz ticari program hizmetleri sağlamaktadır.

Madde 4- Telif Hakları ve Kullanımı
Bu internet sitesindeki materyallerin telif hakları ve diğer hakları Webticari Yazılım'a aittir.
WEBTİCARİ YAZILIM TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.'nin yazılı izni olmadığı sürece bu internet sitesindeki materyaller başka bir yayın veya ticari amaç için kullanılamaz. Bu internet sitesindeki herhangi bir bölüm çerçeve veya parça olarak veya başka bir yolla başka bir internet sitesinin bölümü yapılamaz. Bu internet sitesi ve içeriği herhangi türden bir veri tabanı oluşturmak veya aynısının (tamamının veya bir bölümünün) siz veya 3. kişiler tarafından ulaşılabilmesi, internet sitesi veya içeriğinin tamamının veya bir bölümünün dağıtılması için veri tabanının depo edilmesi amacıyla kullanılamaz.

Madde 5- Ödeme ile İlgili Yükümlülükler
Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamındaki Site’de veya Platform’da belirtilen tüm ücretleri belirtilen ödeme koşulları ile tam ve eksiksiz olarak ödemelidir. Site’de veya Platform’da aksine belirtilen durumların haricinde ücretler, alınan hizmetlere dayalıdırlar, ödeme yükümlülükleri iptal edilemez ve satın alma/kiralama dönemi boyunca Sözleşme fesih de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ödenen ücretler geri alınamaz. Yenilenecek dönemlerde sitede ilan edilen güncel fiyatlar geçerli olacaktır.
Ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’deki ilgili bölümlerde ilan edilecektir. Şirket tarafından düzenlenecek faturalardaki ilgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden de Kullanıcı sorumludur.
Kullanıcı eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri temin etmekle ve söz konusu bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür.
Şirket işbu Sözleşme veya herhangi bir başka sözleşme kapsamında hizmetleri için belirtilen ücretleri zamanında tahsil edemez ise diğer hakları saklı kalmak üzere, ilgili tutarlar eksiksiz bir şekilde ödenene kadar sağlanan hizmetleri durdurulur, programa erişimi askıya alabilir.

Madde 6 - Fikri Mülkiyet Hakları
Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet Şirket’e aittir. Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, benzersiz, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir.
Kullanıcı, hiçbir şekilde Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işlem oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

Madde 7 - Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi
İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir.

Webticari'yi takip edin